Različne določbe ZPPDFT-1 in zakonodaje o osebnih dokumentih

Ker vlada predloga novega zakona o varstvu podatkov (ZVOP-2) ni poslala v parlamentarni postopek, so zaradi bližajočih se volitev možnosti, da je zakon sprejet in uveljavljen do 25.maja2018 praktično ničelne. Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) bo tako veljala sama, brez nekaterih dodatnih Sloveniji prilagojenih določb.